Για τον ευπρεπισμό καί τήν καθαριότητα τοῦ Ναοῦ μας φροντίζει ἡ νεωκόρος μας η Λιούρα Ευαγγελία 

πριν

Στρούνη Σταυρούλα    

Λούλη Μιράντα        

Νικόλαος Αντωνίου

footer
  • Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
    , Αγγαίου του προφήτου, Μοδέστου, Θεοφανούς

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ