Για τον ευπρεπισμό καί τήν καθαριότητα τοῦ Ναοῦ μας φροντίζει ἡ νεωκόρος μας η Λιούρα Ευαγγελία 

πριν

Στρούνη Σταυρούλα    

Λούλη Μιράντα        

Νικόλαος Αντωνίου

footer
  • Κυριακή 18 Αυγούστου
    Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος και Ερμού των μαρτύρων, Σωφρονίου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ