7 σύζυγος τοῦ βασιλιά Μαξεντίου, πού πίστεψε στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησε διά ἀποκεφαλισμοῦ.

footer
  • Πέμπτη 24 Μαΐου
    Συμεών θαυματ., Μελετίου, Μαρκιανής

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ