7 σύζυγος τοῦ βασιλιά Μαξεντίου, πού πίστεψε στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησε διά ἀποκεφαλισμοῦ.

footer
  • Κυριακή 29 Νοεμβρίου
    Παραμόνου και Φιλουμένου μαρτύρων, Ουρβανού Μακεδονίας

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ